ZONATLAS MAAKT MOGELIJKHEDEN ZICHTBAAR

24/09/2012 De zonatlas is een instrument waarmee inwoners binnen een halve minuut kunnen zien waar en wanneer zonnepanelen op hun eigen dak rendabel zijn. Arnhem was de eerste, en straks biedt ook Tiel haar inwoners inzicht in de mogelijkheden. 

Klimaatverbond rolt samen met het Duitse bedrijf Tetraeder de Zonatlas uit in Nederlander. De zonatlas is uniek: interactief en de (klimaat)winst is voor elk dak in de stad in kaart gebracht. 10 Oktober wordt de tweede zonatlas in een gemeente in Nederland gelanceerd.
 
Arnhem heeft de eerste zonatlas van Nederland. Sinds 9 mei kunnen alle inwoners op www.zonatlas.nl/arnhem in één oogopslag zien of hun dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie. De zonatlas houdt rekening met de hoogte van gebouwen, bomen, oppervlakte van het dak, hellingshoeken en de hoeveelheid zon. Ook kunnen er verschillende berekeningen worden uitgevoerd over bijvoorbeeld de terugverdientijd van de investering. De rekenhulp geeft automatisch aan voor welk deel van het dak zonnepanelen het meest geschikt zijn. 10 Oktober krijgt een tweede gemeente in Nederland een interactieve zonatlas. Bekijk de tool op www.zonatlas.nl. Met de zonatlas zorgt u er als gemeente voor dat inwoners over onafhankelijke en zeer nauwkeurige informatie beschikken over de potentie van hun dak. Wilt u als gemeente ook een zonatlas en helpt u mee de transitie naar een duurzame energievoorziening te versnellen? Neem dan contact op met Het Klimaatverbond.
 
Collectief inkoop stimuleren 
Bijkomend doel van de initatiefnemers is het collectief inkopen van zonnepanelen stimuleren. Door de collectieve inkoop van zonnepanelen dalen de prijzen en schakelen steeds meer mensen over naar stroom van hun eigen dak. Overal gaan gemeentelijke en burgerinitiatieven van start om gezamenlijk zonne-energie te produceren en bundelen verenigingen de krachten van consumenten. De zonatlas maakt dit voor Arnhem nog eenvoudiger. Klimaatverbond gaat samen met Tetraeder, de zonatlas ook in andere steden realiseren om de transitie naar een duurzame energievoorziening te versnellen. Arnhem is de eerste Nederlandse gemeente waar de vertaalslag van het Duitse model is gemaakt. Op dit moment wordt de zonatlas voor Tiel ontwikkeld. In Duitsland nam de aanschaf van zonne-panelen in gemeenten waarvoor de zonatlas beschikbaar is met 19% toe.
 
Energie Made in [Arnhem]
De gemeente Arnhem wil met dit initiatief inwoners en bedrijven helpen met energiebesparing en energieopwekking. Arnhem is de eerste stad in Nederland waarvoor dit interactieve instrument beschikbaar is. Margreet van Gastel: "De zonatlas helpt om onze doelstellingen op energiegebied te relaiseren. De gemeente streeft naar een energiebesparing van 3% en een toename van duurzame energieproductie van 7%. Dat moet in 2014 bereikt zijn. De zonatlas sluit bovendien prachtig aan bij ons initiatief Energie made in [Arnhem] waarbij we als gemeente samen met onze inwoners en ondernemers samenwerken op het gebied van duurzaamheid en klimaatverbetering. "  
 
Meer informatie: Kijk op www.klimaatverbond.nl/zonatlas

Bron: Klimaatverbond