VERLAAGD TARIEF

Per 1 januari 2014 komen leden van coöperaties en verenigingen van eigenaren in aanmerking voor een belastingkorting. Was er bij aanvang van de regeling nog sprake van een korting van 7,5 cent/kWh, per 1-1-2016 is er sprake van een verlaging van het tarief van de eerste schrijf voor elektriciteit tot nihil voor hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. 

FAQ

11/02/2016 - In dit artikel wordt de regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek (per 1-1-2014) in het kort toegelicht. Leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren komen in aanmerking voor een belastingkorting. Was er bij aanvang van de regeling nog sprake van een korting van 7,5 cent/kWh, per 1-1-2016 is er sprake van een verlaging van het tarief van de eerste schrijf voor elektriciteit tot nihil voor hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in de zogenaamde postcoderoos van deze productie-installatie wonen. 

KENNISPRODUCT

15/02/2016 - Stel, je ziet een kans om een groot zonnepanelensysteem te realiseren. Is dat dan rendabel? Waar begin je met je business case? De ‘beslisboom zonneparken’ die in opdracht van HIER opgewekt is ontwikkeld, geeft je inzicht in de mogelijkheden en helpt je bij het ordenen van kansrijke opties. Zo kun je gericht aan de slag om je business case vorm te geven!

De Visie van ...

Ernst van der Leij

24/02/2016 - Begin 2014 was er nog geen uitgewerkte regeling, maar lokale energiecoöperatie Morgen Groene Energie startte gewoon. We timmeren hard aan de weg met  onze lokale duurzame energieprojecten en onze de ambitie om zonne-energie voor heel de regio Eindhoven bereikbaar te maken. Aanvankelijk startten we met het werkbaar maken van de regeling en een construct bedenken, later ook in de lobby voor een betere regeling. Samen met anderen, waaronder ODE Decentraal, is veel gelobbyd en mede daardoor is de regeling een aantal keren aangepast en gefinetuned.  

Monique Sweep

05/05/2014 - Deltawind is een coöperatie die groot is geworden met windenergie. Maar natuurlijk willen we ook graag bijdragen aan andere vormen van duurzame energie opwekking. We stimuleren onze leden zelf maatregelen te nemen, maar dat gaat maar met kleine beetjes tegelijk. Tot er zich een kans voordeed. 


artikel
20/07/2016 - Simon Visbeek, postcoderoosspecialist van Ús Koöperaasje heeft een serie filmpjes gemaakt met uitleg over de postcoderoos. 

artikel
04/04/2016 - Om de businesscase van een zonneproject rond te krijgen, kunnen initiatiefnemers gebruikmaken van verschillende regelingen. Wido van Heemstra, Robbert van Otterloo en Karin Keijzer van RVO.nl lichten tijdens de kennissessies 'Projectrealisatie zon' de laatste stand van zaken toe.

BLOG
09/02/2016 - Morgen Groene Energie (MGE) timmert hard aan de weg met lokale duurzame energieprojecten. Zo heeft de coöperatie afgelopen tijd in Zuidoost-Brabant voor enkele miljoenen euro’s aan zonnepanelenprojecten bij particulieren begeleid. Samen met de gemeente Eindhoven maakt MGE plannen voor zonneparken met de ambitie om zonne-energie voor heel (!) Eindhoven bereikbaar te maken. Voor HIER opgewekt hield MGE twee jaar lang een blog bij over de overwinningen, worstelingen en oplossingen die ze tegenkwamen bij het waarmaken van hun ambitie. Dit blog is het slotstuk.

FAQ
11/02/2016  - In dit artikel meer over de juridische aspecten en implicaties van de regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek (per 1-1-2014). Als je als collectief energie gaat opwekken zal je een aantal zaken juridisch moeten regelen. Daarnaast moet je met een aantal zaken rekening houden om leden in aanmerking te laten komen voor de regeling Verlaagd Tarief. Hoe zit het met de ledenverklaring? En welke aansprakelijkheidsvorm past het beste?

FAQ
11/02/2016   - In dit artikel antwoorden op de meest voorkomende vragen over organisatorische aspecten die komen kijken bij het gebruik maken van de regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek (per 1-1-2014).

FAQ
11/02/2016 - In dit artikel zoomen we in op het collectief als energieproducent tegen de achtergrond van de regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek per 1-1-2014. Als collectieven daadwerkelijk gezamenlijk stroom gaan opwekken, wordt deze stroom verkocht aan een  energieleverancier. Je begeeft je op de energiemarkt. Om goed beslagen ten ijs te komen in deze markt, is het dus zaak om je kennis en competenties op orde te hebben.