Bewonersinitiatieven kunnen een grote rol spelen als Nederland stap voor stap stopt met aardgas. Maar hoe betrek je de hele buurt bij jouw project? Hoe werk je samen met de gemeente en andere partijen? En voor welke warmtetechniek kies je uiteindelijk? In onderstaande kennisdossiers vind je veel informatie die je op weg helpt.   

Uitgelicht: Magazine voor startende initiatieven

magazine

HIER maakte een magazine voor bewoners die samen met hun buurt willen werken aan aardgasvrij. In het magazine vind je voorbeelden van andere initiatieven, artikelen die het proces inzichtelijk maken en concrete tips. 

Download het magazine

Kennisdossiers over aardgasvrij met je buurt

Keuze warmtetechniek

Met welk alternatief voor aardgas je als initiatief aan de slag gaat, hangt af van een aantal factoren. Hoe is je buurt gebouwd, en wat is dan een logische keuze?

Organiseren van je initiatief

Welke vorm krijgt je buurtinitiatief, zowel formeel als praktisch? Hoe beslis je dit, en hoe regel je de boel vervolgens strak?

Projectontwikkeling

Als het conceptplan er ligt, moet het project ontwikkeld worden. Waar moet je dan rekening mee houden? Welke fase vraagt om welke kennis en kunde?

Samenwerken met partners

Met een hele buurt overstappen op een alternatief voor aardgas is complex, en goed samenwerken met alle betrokken partijen is cruciaal. Welke partijen betrek je op welk moment? Hoe kan de gemeente daar bij helpen?

Bewoners betrekken

De juiste boodschap op de juiste manier communiceren is cruciaal. Maar hoe breng je complexe onderwerpen dan begrijpelijk over? Hoe houd je de buurt goed op de hoogte? En hoe verleid je buurtgenoten om mee te doen? 

Voorbeeldprojecten

Gelukkig hoeft het wiel niet iedere keer opnieuw gevonden te worden. Wat hebben andere bewonersinitiatieven al geleerd in hun reis naar een aardgasvrije buurt? Hoe zien hun aanpakken eruit in de praktijk?

Financiering

De ontwikkeling en bouw van alternatieve warmteoplossingen vergt vaak een forse investering. In dit dossier kijken we naar de mogelijkheden van financiering in de businesscase duurzame warmte.