Bewonersinitiatieven kunnen een grote rol spelen als Nederland stap voor stap stopt met aardgas. Maar hoe betrek je de hele buurt bij jouw project? Hoe werk je samen met de gemeente en andere partijen? En voor welke warmtetechniek kies je uiteindelijk? In onderstaande kennisdossiers vind je veel informatie die je op weg helpt.   

Kennisdossiers over aardgasvrij met je buurt:

Keuze warmtetechniek

Met welk alternatief voor aardgas je als initiatief aan de slag gaat, hangt af van een aantal factoren. Hoe is je buurt gebouwd, en wat is dan een logische keuze?

Organisatie

Welke vorm krijgt je buurtinitiatief, zowel formeel als praktisch? Hoe beslis je dit, en hoe regel je de boel vervolgens strak?

Projectontwikkeling

Als het conceptplan er ligt, moet het project ontwikkeld worden. Waar moet je dan rekening mee houden? Welke fase vraagt om welke kennis en kunde?

Samenwerken

Met een hele buurt overstappen op een alternatief voor aardgas is complex, en goed samenwerken met alle betrokken partijen is cruciaal. Welke partijen betrek je op welk moment? Hoe kan de gemeente daar bij helpen?

Marketing & communicatie

De juiste boodschap op de juiste manier communiceren is cruciaal. Maar hoe breng je complexe onderwerpen dan begrijpelijk over? Hoe houd je de buurt goed op de hoogte? En hoe verleid je buurtgenoten om mee te doen? 

Voorbeeldprojecten

Gelukkig hoeft het wiel niet iedere keer opnieuw gevonden te worden. Wat hebben andere bewonersinitiatieven al geleerd in hun reis naar een aardgasvrije buurt? Hoe zien hun aanpakken eruit in de praktijk?