Datum
Tijd
Inloop: 16.00 uur, start programma: 16.30 uur. Om 18.00 uur afsluiting met netwerkborrel
Locatie
Theaterkerk in Bemmel
Organisator
Lingewaard Energie

THE FUTURE IS WAITING FOR YOU 


Zet je schrap voor een masterlezing van Ruud Veltenaar, filosoof, futurist en bijzonder hoogleraar. Ben jij klaar voor de toekomst?

Ruud Veltenaar, “Inspirator van Transformatie”, is gastspreker bij de viering van het 1e lustrum van Coöperatie Lingewaard Energie In de Theaterkerk te Bemmel op vrijdag 22 maart as.

Tijdens deze bijeenkomst laat hij ons zien én ervaren dat we met ambitie en lef om kunnen schakelen naar een duurzame gemeente Lingewaard én sneller dan we nu denken.

We willen u uitnodigen op vrijdag 22 maart om nieuwe inspiratie op te doen en met ons het gesprek aan te gaan. Dit in de Theaterkerk in Bemmel.

De inloop is om 16.00 uur en het programma start om 16.30 uur. Om 18.00 uur sluiten we af met een netwerkborrel.

In verband met catering, wilt u zich vóór 18 maart aanmelden en aangeven met hoeveel personen u komt via het mailadres; lustrum@lingewaardenergie.nl

We verheugen ons op uw komst.

Coöperatie Lingewaard Energie