Datum
Tijd
10.00 - 17.00 uur
Locatie
Jaarbeurs: Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht
Organisator
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Wil je als lokale overheid of als lokale energiecoöperatie meer kennis opdoen over lokale energie-initiatieven en over decentrale energie-opwekking op internationaal niveau? Kom dan naar de bijeenkomst van EU Heroes op 8 oktober in Utrecht.

EU Heroes

EU Heroes is een Europees partnerschapsproject. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) leidt het project en participeert hier ook in. Doel van het project is het wegnemen van belemmeringen die lokale ‘communities’ ondervinden bij de ontwikkeling van Zon-PV-projecten.

Binnen het project wisselen wij met internationale partners kennis uit over lokale energie-initiatieven en decentrale opwekking. Zo ontwikkelen we een gestandaardiseerd financieel model, dat inzicht geeft in de best mogelijke opties voor de energie-infrastructuur van de lokale gemeenschap.

Programma

Tijdens deze bijeenkomst is er een presentatie over het ontwikkelde financiële model: hoe werkt het en wat kun je ermee? Ook wisselen we informatie uit over de barrières voor energiecoöperaties en mogelijke oplossingen daarvoor.

Ochtendprogramma

10:00 – 10:30 uur: Inloop
10:30 – 10:45 uur: Toelichting op project EU Heroes
10:45 – 11:30 uur: Resultaat, opbouw en demonstratie financieel model
11:30 – 12:30 uur: Barrières en oplossingen voor duurzame energie/lokale energie-initiatieven
12:30 – 13:15 uur: Netwerklunch

Middagprogramma

13.30 - 17.00 uur:
Kennis- en netwerkbijeenkomst 'Zon voor lokale overheden' met als thema participatie. Aan de orde komen onderwerpen als participatieve waarde-evaluatie, beleid en financiën.

17:00 uur: Netwerkborrel

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor lokale energiecoöperaties, lokale overheden en overige stakeholders.

Meld je aan

Meld je aan met het formulier. Hierop kun je aangeven of je 's ochtends, 's middags of de hele dag komt.

Meer weten?

Ga naar https://www.euheroes.eu/