Datum
Tijd
van 9.30 tot 17.00 uur
Locatie
Amsterdam
Organisator
Omgevingsweb ism ODE WindNieuws

De energietransitie moet de komende jaren concreet vorm krijgen. Voor gemeenten brengt dat allerlei dilemma’s met zich mee. Over burgerparticipatie, verdeling van de kosten, gasloos (ver)bouwen, en meer. Op 16 april organiseren we in samenwerking met ODE WindNieuws een congres waarin u inzichten, tips en inspiratie krijgt. Dagvoorzitter is Marijke Vos en  sprekers zijn onder meer Maarten Hajer (hoogleraar Urban Futures), Vera Pieterman (plv. Directeur Energie & Omgeving, ministerie van Economische Zaken en Klimaat), Dirk Sijmons (landschapsarchitect) en Liesbeth van Tongeren (ervaringsdeskundige wethouder in Den Haag). Alle aspecten komen aanbod, zodat u daarna gericht aan de slag kunt.

  • Alle stakeholders aan het woord
  • Best practices
  • Concrete tips en tricks
  • Speciale aandacht voor de RES

Inleiding

De komende jaren staan in het teken van de energietransitie. De opgave waar we voor staan is groot, maar kan ook perspectief bieden. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Vaststaat dat we dit niet alleen kunnen, er zijn vele partijen bij betrokken, zowel overheden als marktpartijen. De gemeente is daarbij een belangrijke sleutelspeler en werkt hiervoor met andere gemeenten en met alle betrokkenen samen in Regionale Energie Strategieën.

Of een gemeente nu de ambitie heeft om in 2030, 2040 of 2050 CO2-neutraal te zijn, er moet veel gebeuren. Tijdens dit congres gaan we met verschillende partijen uit het veld in gesprek. Hoe krijg je alle burgers mee? Welke samenwerkingen moeten worden aangegaan? En binnen welke kaders kan je je bewegen? Aan de hand van plenaire bijeenkomsten en verschillende deelsessies krijgt u antwoord op deze vragen. U kunt (deels) uw eigen programma samenstellen, zodat u precies de informatie krijgt waar u behoefte aan heeft.

Inhoud en resultaat

Tijdens dit congres worden handvatten gegeven om de energietransitie daadwerkelijk van de grond te krijgen. Lokaal programmeren is een begrip dat hierbij centraal staat.
Daarbij komen vragen aan de orde als:

  • Hoe betrekken we vanaf het prille begin de burgers en hun organisaties bij de energietransitie?
  • Wat hebben gemeenten nodig om de energietransitie van de grond te krijgen? Wat moeten en kunnen ze zelf al doen?
  • Op welke manier kunnen de Regionale Energie Strategieën de energietransitie ook daadwerkelijk gaan dragen?
  • Welke keuzes kan de gemeente maken voor de opwekking van duurzame energie?
  • Hoe pakken we op korte termijn het warmte-transitieplan en het ‘van gas los’ aan?
  • Wat is er aan wettelijk kader (Energiewet, Omgevingswet) en wat is er nodig?

Dit congres geeft u inzichten, tips en inspiratie om de energietransitie in uw gemeente vorm te geven. U kiest een van de deelsessies en na afloop ontvangt u ook de handouts van de andere sessies.

Programma

Bekijk het gehele programma op de site van Omgevingsweb