Datum
20 november 2020 Tijdstip 14:30 - 15:30
Locatie
Online
Type sessie
Online huiskamer
Organisator
diverse organisaties

Naast de webinars zijn er rondes met huiskamersessies. Dat zijn interactieve praatsessies met maximaal tien mensen. Bekijk hieronder het overzicht van de huiskamersessies in huiskamerronde 8.

H6. Check je stek

Organisator: Statkraft 
Omschrijving: Laat de locatie die je op het oog hebt voor een zon- en/of een windinitiatief aan Statkraft’s experts zien, die ter plekke een quick scan op geschiktheid voor je uitvoeren. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de afstand tot het aansluitpunt, woningen, leidingen, bestemmingsplan-aspecten en waar mogelijk krijg je ook een inschatting op beleidsterrein.

H9. Wat kan een low budget energiemonitor en realtime energiedata voor jouw initiatief betekenen?

Organisator: EARN-E
Omschrijving: Met gebruik van realtime energiedata wil EARN-E samen met organisaties consumenten activeren om de energierekening omlaag te brengen en te verduurzamen. Dit doen ze onder andere samen met: energiecoöperaties, bewonerscollectieven, energiecoaches en energieloketten. In deze huiskamersessie verkennen we samen de mogelijkheden van realtime energiedata voor jouw energie-initiatief.

H12. Spreekuur: aansluitvragen 

Organisatie: Liander
Omschrijving: Bij het realiseren van een opwekproject komen er tijdens het proces veel vragen op met betrekking tot de aansluiting. Specialisten van Liander zijn aanwezig om je aansluitvragen te beantwoorden.

H14. Financieel investeren in een wind-of zonnepark

Organisatie: Pure Energie
Omschrijving: Je wilt met je energiecoöperatie mede-eigenaar worden van een wind- of zonnepark. Je hebt alleen geen idee wat je kunt verwachten of welke risico’s er aan verbonden zijn. Hoeveel geld is er nodig voor elke fase van het project? En hoe waarborg je afspraken over geld in contracten? Jos Hofste, financieel expert bij Pure Energie gaat er graag met je over in gesprek. Stel al je vragen zodat jij een goede business case voor jouw wind- of zonneproject kunt maken.

H33. Samen met je gemeente succesvol aan de slag met de RREW

Organisatie: Coöperatie Hoom
Omschrijving: De RREW (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen) is een subsidieregeling gericht op kleine maatregelen en energie-advies voor woningeigenaren én huurders en kan door alle gemeenten worden aangevraagd. Hoom heeft een menukaart samengesteld om de aanvraag voor deze regeling makkelijk te maken én een kant en klaar aanbod. Hoor er alles over en deel jouw eigen ideeën in de huiskamer.

H39. Geef je feedback op de nieuwe website van HIERopgewekt.nl

Organisator: HIER
Omschrijving: In september is onze website HIERopgewekt.nl vernieuwd. Sindsdien vind je er naast informatie voor energie-initiatieven ook alles over wonen zonder aardgas, zowel voor initiatieven als individuele bewoners. HIERverwarmt.nl – onze oude website over aardgasvrij wonen – is daarmee vervallen. Alles over de lokale energietransitie staat nu op één plek. De site heeft ook direct een nieuwe look en indeling gekregen.

Wil jij ons vertellen hoe je de website ervaart? Kun je de informatie waar je naar op zoek bent goed vinden? Heb je verbeterpunten? Jan Zuilhof van HIER hoort graag je feedback en suggesties tijdens deze huiskamersessie.

H40. Hoe word ik een warmteschap?

Organisator: Buurtwarmte |Energie Samen
Omschrijving: Op basis van de Europese Directives heeft Buurtwarmte een nieuw martkmodel gemaakt: het warmteschap. Dit is geen publiek of privaat warmtebedrijf, maar een democratisch gebiedsbedrijf voor elk mogelijk onderdeel van het warmtesysteem dat bewoners zelf beheren. Buurtwarmte legt uit hoe je een warmteschap kunt worden. We gaan in gesprek over de barrieres die je hierbij tegenkomt, waarbij we de ervaringen van de koploperwijken in warmte gebruiken.

H41. Jongeren betrekken bij de energietransitie - #Hoedan?

Organisator: NMF i.s.m. KEK
Omschrijving: 80% van de jongeren maakt zich zorgen over het klimaat en driekwart wil meer doen. Reguliere participatiewerkvormen rond de energietransitie bereiken geen of nauwelijks jongeren. Jongeren willen wel degelijk participeren en actief hun mening inbrengen, alleen op een andere manier dan momenteel wordt toegepast. Hoe maak je nu een coöperatie aantrekkelijk voor jongeren? In deze sessie delen wij een aantal lessons learned en zullen jongeren u - op hun geheel eigen wijze - uitdagen om deze tips toe te passen! 

H42. De voor- en nadelen van duurzame warmtebronnen

Organisator: Vattenfall
Omschrijving: In deze sessie loopt de bronnenstrateeg van Vattenfall door de verschillende duurzame warmtebronnen die Vattenfall nu heeft en aan het ontwikkelen is. Dat zijn op dit moment geothermie, zonthermie, aquathermie, datacenterrestwarmte, wko, elektrische boilers, biomassa en industriële restwarmte. Wat zijn de praktische voor- en nadelen van al deze opties?

H47. Bancaire financiering aanvragen bij een bank

Organisator: Rabobank
Omschrijving: Waar kijken banken naar als je financiering zoekt voor je zon- of windproject? Kan je een postcoderoosproject financieringen? Vanaf welke omvang en in welke fase is financiering  mogelijk? In deze huiskamersessie gaan we in op de basics voor het aanvragen van een financiering.