Datum
18 november 2020 Tijdstip 11:30 - 12:30
Sessiethema
Regionale Energiestrategie
Warmte
Type sessie
Webinar
Organisator
HIER
Spreker(s)
Sybrand Frietema de Vries (MienskipsEnergie)
Rob Rietveld (NPBO)

Het creëren van maatschappelijke betrokkenheid bij de Regionale Energie Strategie (RES) verkeert nog in een beginstadium. Dat is de breed gedragen conclusie van de tussentijdse analyse van het PBL. Teglijkertijd is burgerparticipatie cruciaal voor het draagvlak voor zon en wind op land. Kan een Burgerforum helpen om meer betrokkenheid te creëren van ongeorganiseerde burgers? Wat is een Burgerforum, wat zijn de eerste ervaringen? En is het verstandig om als energiecoöperatie te pleiten voor een Burgerforum?