Datum
Tijd
aanvang 20.00 uur (inloop 19.30 uur)
Locatie
De Molenplaats (bezoekerscentrum Sonsbeek), Zijpendaalseweg 24A in Arnhem
Organisator
De Gelderse Natuur en Milieufederatie

Voor verduurzaming van de energievoorziening zijn zonnevelden nodig, naast zon op daken. De schaal van zonnevelden wordt steeds groter en daarom is het belangrijk dat deze ontwikkeling in goede banen wordt geleid. De Gelderse Natuur en Milieufederatie presenteerde eerder al een Handreiking Zonnevelden. Ook het door gemeenten hanteren van een ‘constructieve zonneladder’ kan helpen met locatiekeuze, ook participatie van omwonenden, landschapsbeschermers en energiecoöperaties  is een must.

De GNMF organiseert een informatieavond voor iedereen die geïnteresseerd is in zonnevelden. Waarom zijn ze nodig, en hoe en waar kunnen ze worden gerealiseerd? GNMF-beleidsmedewerker Alex de Meijer geeft een toelichting en er zijn verschillende sprekers uitgenodigd. Er is veel ruimte voor vragen, discussie en goede ideeën.