Datum
8 december 2020 Tijdstip 09:30 - 12:00
Locatie
Online
Organisator
De Participatiecoalitie en het Kennis- en leerprogramma van het PAW

Sessie #2: Samen kaders stellen, hoe werkt dat in de praktijk?

Wat?

Tweede sessie in een leerprogramma over wat goed samenwerken in de praktijk betekent.

Voor wie?

Initiatiefrijke bewoners en gemeenteambtenaren die samen werken aan aardgasvrije wijken.

Waarom meedoen?

Samenwerking tussen bewoners(initiatieven) en gemeente verbeteren is belangrijk.
Dit leidt tot betere plannen, meer draagvlak en daarmee een sneller pad richting aardgasvrij.

Over deze sessie

De warmtetransitie voor wijken en dorpen is net begonnen, en in het klimaatakkoord hebben gemeenten de regie gekregen over de gebouwde omgeving. Ondertussen nemen sommige bewoners het initiatief rond een aardgasvrije wijk, warmte en energiebesparing. Hoe verhouden de regierol van de gemeente en het initiatief van bewoners zich tot elkaar, en hoe kunnen zij samen tot de beste uitkomst komen?

Tijdens de eerste sessie in deze reeks hebben we samen gekeken naar de rolverdeling in de samenwerking tussen aardgasvrij-bewonersinitiatieven en de gemeente. Hier werd steeds benadrukt hoe belangrijk het is om vroeg in het proces samen heldere kaders te schetsen. In deze tweede sessie gaan we in op hoe dat er in de praktijk uitziet. Hoe kan het proces verlopen waarin initiatieven en gemeenten samen afspraken maken over de positie van initiatieven in de warmtetransitie en wie wat doet in de samenwerking? Wat zijn good practices hierin en wat kunnen we leren van processen waarin er geen of een onvolledige kaderstelling heeft plaats gevonden?

Tijdens deze tweede sessie zullen we samen kijken naar hoe dit in Zwolle gebeurt, om vervolgens in break-out groups in discussie te gaan over dit voorbeeld en kaderstelling in andere casussen van de deelnemers. In Zwolle is een Community of Practice opgestart onder leiding van Energie Samen – Buurtwarmte en DRIFT, waar gewerkt wordt aan betere samenwerking tussen het energie transitieteam van de gemeente en lokale initiatieven. De samenwerking heeft al voor aanpassingen op de warmteketen en de gemeentelijke Transitievisie Warmte gezorgd. We zullen luisteren naar het perspectief van een bewonersinitiatief uit Zwolle evenals dat van de gemeente op deze lerende manier om samen kaders te stellen. Ook vragen we Carien ten Have van het advies- en onderzoeksbureau DRIFT om een korte reflectie te geven op het proces. Vervolgens gaan we gezamenlijk in gesprek over deze casus en de ervaringen van de deelnemers in hun eigen gemeenten.

Meer info

Jan Zuilhof
jan@hier.nu

Over de Participatiecoalitie

De Participatiecoalitie is een samenwerking van Energie Samen - Buurtwarmte, de Natuur en Milieufederaties, LSA, Buurkracht en HIER. Wij helpen bewonersinitiatieven die hun wijk met een eigen plan aardgasvrij willen maken. We
zorgen daarbij voor samenwerkingen tussen gemeente en bewonersinitiatief, en dragen bij aan leren door vraagstukken te signaleren, lessen op te halen en te delen.

Over het KLP

Het Kennis- en Leerprogramma is er voor alle 355 gemeenten. Het wordt getrokken door de VNG en is onderdeel van het Programma Aardgasvrije Wijken. We zorgen voor meer bewustwording rondom de aardgasvrije opgave.
Ook signaleren en agenderen we knelpunten waar gemeenten en andere stakeholders tegenaan lopen. Uiteindelijk is ons doel: samen leren van successen én van fouten.