Datum
Tijd
16.00-22.00 uur
Locatie
Nijmegen
Organisator
HIER opgewekt i.s.m. NCR

Ben je een beginnende coöperatiebestuurder? Of wil je je kennis opfrissen? Speciaal voor bestaande energiecoöperaties (d.w.z. niet in oprichting) organiseert HIER opgewekt in samenwerking met de NCR een basiscursus coöperatieontwikkeling.

De cursus gaat in op de basisprincipes van coöperaties, de verhouding tussen bestuur en uitvoering, hoe zeggenschap geregeld is. Maar ook de financiële aspecten en het ledenbeleid.

Inhoud van deze basiscursus is een combinatie van theorie, cases en uitwisseling van ervaringen uit de eigen praktijk.

Data

De cursus wordt op drie verschillende data gegeven: 

  • Woensdag 8 mei in Assen 
  • Maandag 20 mei in Amsterdam
  • Maandag 17 juni in Nijmegen

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor bestaande energiecoöperaties, die al actief zijn als coöperatie. (d.w.z. niet in oprichting).

Aanmelden voor 17 juni in Nijmegen

Er zijn enkele plekken vrijgekomen. Meld je bij interesse aan via info@hieropgewekt.nl. 

Deelnemers ontvangen een bevestiging van deelname. 
Aangemeld maar kun je toch niet komen? Laat het ons tijdig weten, dan kan een ander in jouw plaats deelnemen.