Datum
Tijd
13.00 – 17.00 uur
Locatie
Social Impact Factory, Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht
Organisator
HIER opgewekt

Participatie en democratie: Besluitvorming over (collectieve) alternatieve warmteoplossingen

We gaan stoppen met aardgas. Niet morgen, maar wel al snel. In 2050 om precies te zijn. Een alternatieve warmtevoorziening per wijk realiseren, vraagt om een goed plan en keuzes maken. Iedere gemeente moet uiterlijk in 2021 een warmtevisie en -transitieplan hebben geformuleerd. Tegelijkertijd ontstaan er bewonersinitiatieven, die eigen plannen maken om hun buurt of wijk van het aardgas af te halen. Maar hoe verhouden de plannen van bewoners zich tot de verantwoordelijkheden van gemeenten?  

Voor een gedragen besluit is vertrouwen van inwoners van een buurt of wijk van groot belang. Hoe stroken de democratische beslissingen van de gemeente met de wensen van bewonersinitiatieven? Hoe kunnen gemeenten en bewoners samenwerken om tot een gedragen gasvrije oplossing voor de buurt te komen? 

Tijdens deze kennissessie gaan we in op welke partij wat beslist in het proces naar aardgasvrij. We bekijken hoe gemeenten samen met burgerinitiatieven vorm kunnen geven aan nieuwe warmtevoorzieningen. 

Voor wie?

Deze sessie is interessant voor:

  • Bewonersinitiatieven die bezig zijn met een alternatieve warmtevoorziening voor de buurt
  • Gemeenteambtenaren die werken aan een warmtevisie en transitieplan
  • Raadsleden van gemeenten waar bewonersinitiatieven actief zijn

Kom vooral samen!

Deze kennissessie is de eerste van een serie van drie. Sessie twee en drie gaan respectievelijk over het organiseren van de samenwerking tussen gemeente en initiatief, en over mogelijke organisatievormen voor een warmtebedrijf met lokale zeggenschap.

Aanmelden

Deelname is kosteloos, er zijn beperkte plekken. 
Aangemeld maar kun je toch niet komen? Laat het ons tijdig weten, dan kan een ander in jouw plaats deelnemen.

De aanmelding is gesloten. Wil je toch nog graag meedoen? Mail naar info@hieropgewekt.nl of bel ons op 030 - 711 64 00.