Datum
Tijd
13.30 - 18.00 uur
Locatie
ANNE bij Utrecht Centraal
Organisator
HIER opgewekt

Rolverdeling: warmte initiatief en gemeente in de duurzame wijk

De warmtetransitie komt op gang en de Nederlandse burger zit niet stil. Vele warmte-initiatieven denken na over een alternatief voor aardgas in de wijk. Ondertussen werken gemeenten hard om RES'en en transitievisies warmte vorm te geven.

Goed dat burgerinitiatieven en overheden malen over een duurzamere toekomst in de wijk. Maar hoe gaan ze samenwerken? Wie neemt de leiding? Ook is de vraag wie verantwoordelijk is voor wat. Wie over de oplossing beslist. En hoe de projectontwikkeling wordt opgepakt.  

Het is essentieel dat bewoners systematisch betrokken zijn bij de wijkaanpak. Om dit te proces te ondersteunen is onder andere de Participatiecoalitie opgericht. Het doel? Binnen drie jaar 150 intentieovereenkomsten tussen gemeenten en initiatieven. Maar… wat komt daarin te staan? Is het de juiste tool om de rolverdeling te formaliseren?

Daar willen we het met elkaar (gemeenteambtenaren en initiatieven) over hebben tijdens de kennissessie op 10 oktober.

Deze kennissessie is de tweede van een serie van vier. Sessie 1 ging over democratie en participatie. Sessie 3 en 4 gaan over businesscases van een wijkwarmtebedrijf en over mogelijke organisatievormen.

Programma

  • Thijs van Mierlo – LSA
    • LSA is een netwerkorganisatie van actieve bewonersgroepen. Thijs vertelt over de mogelijkheden die warmte-initiatieven kunnen gebruiken om actie te ondernemen in hun gemeente.
  • Joop Oude Lohuis – gemeente Utrecht
    • Joop vertelt vanuit gemeenteperspectief hoe samenwerking met initiatieven gaat. Welke goede (en slechte) ervaringen zijn er nu al? Wat is er geleerd? En hoe kunnen we dit soort samenwerkingen nog sterker maken?
  • Daarnaast is er ruimte om met elkaar te overleggen. Samenwerkingsconcepten ontwerpen, de inhoud van overeenkomsten vormgeven. Nadenken over hoe een duurzame samenwerking tot stand kan komen.

Voor wie?

Deze sessie is interessant voor:

  • Bewonersinitiatieven die bezig zijn met een alternatieve warmtevoorziening voor de buurt; 
  • gemeenteambtenaren die werken aan een warmtevisie en transitieplan; 
  • en raadsleden van gemeenten waar bewonersinitiatieven actief zijn.

Aanmelden

Meld je aan via het aanmeldformulier hieronder. Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Er zijn beperkte plekken. 

Aangemeld, maar kun je toch niet komen? Laat het ons tijdig weten, dan kan een ander in jouw plaats deelnemen.

Heb je nog vragen? Mail naar info@hieropgewekt.nl of bel ons op 030 - 711 64 00.