Datum
Tijd
13:00 - 16:00 uur
Locatie
Webinar
Organisator
HIER opgewekt i.s.m. Buurtwarmte

Van een eerste overleg met een paar buren aan de keukentafel  naar de exploitatie van duurzame warmte voor de hele wijk. Dat is de ontwikkeling die een warmte-initiatief doormaakt. Ook de verhoudingen met alle partners veranderen gaandeweg. Gemeente, netbeheerder, woningbouwcorporatie, aannemer, noem maar op.

Dit gehele proces vergt een goed management van belangen, informatie en afspraken. Maar hoe men zich verhoudt veranderd ook met de tijd.

Daarom hebben we het op 10 juli 2020 met elkaar over dynamisch stakeholder management.

Deze bijeenkomst is de tweede in een serie van drie warmtesessies. Je kunt zowel deelnemen aan de hele reeks als aan één losse sessie. Sessie 1 ging over de ruimt  van warmte-coöperaties in de concept warmtewet 2. Sessie 3 over de financiering van het wijkwarmtebedrijf.

Voorlopig Programma

Introductie

 • Stand van zaken en programma’s

Heijmans

 • Verteld hoe zij als groot bouwbedrijf constant aan stakeholder management doen
 • Maar ook specifiek hoe ze dit bij energie projecten aanpakken

Rutger Bergboer – Nagele in Balans

 • Verteld over het veranderende proces van initiatief tot serieuze mede-ontwikkelaar
 • Lesson’s learned van samenwerken met partijen in een collectief warmte project

Break-out sessies

 • Uit elkaar in kleinere videochatgroepen
 • Welke problemen komt men tegen in samenwerking
 • Wat zijn lessen uit de lezingen die mee genomen kunnen worden
 • Waar mist nog kennis rondom stakeholder management

Voor wie?

Deze sessie is voor:

 • Bewonersinitiatieven die bezig zijn met een alternatieve warmtevoorziening voor de buurt; 
 • Gemeenteambtenaren die werken aan een warmtevisie en transitieplan; 
 • en raadsleden van gemeenten waar bewonersinitiatieven actief zijn.