Datum
8 oktober 2020 Tijdstip 12:00
Tijd
13:00 - 16:00 uur
Locatie
Webinar
Organisator
HIER opgewekt i.s.m. Buurtwarmte

Je wijkwarmteplan is er. Technisch gezien heb je de oplossing voor de wijk. De gemeente is voor en je medebewoners staan te springen om duurzame warmte. Maar wie draagt de investering? Gelukkig onderzoeken banken en andere partijen hoe warmte initiatieven het beste kunnen worden gefinancierd.

Op 8 oktober gaan we daarom weer om de digitale tafel om te praten over duurzame wijkwarmte. Deze keer over het Buurt Energie Systeem en het onderzoek van FC Warmte naar de mogelijkheden tot financiering van je wijkwarmtebedrijf.

We kijken naar de verschillende mogelijkheden, en wat de gevolgen daarvan zijn op de verdeling van eigenaarschap, zeggenschap en de businesscase.

Deze bijeenkomst is de laatste in een serie van drie warmtesessies. Je kunt ook deelnemen als je de andere sessies niet gevolgd hebt. Eerdere sessies gingen over warmtecoöperaties in de concept- Warmtewet 2 en dynamisch stakeholdermanagement.

Voorlopig programma

Introductie

 • Stand van zaken en programma’s

Gerwin Verschuur - Buurtwarmte

 • Vertelt over het F.C. Warmte onderzoek:
  • wat de mogelijkheden tot financiering van een wijkwarmtebedrijf bij banken en andere derden zijn

Celina Kroon – Alliander

 • Vertelt over het Buurt Energie Systeem
 • De combinatie van modulaire techniek met maximaal zeggenschap van de buurt
 • Hoe Alliander dit concept samen met gemeenten, woningcorporaties, bewoners en landelijke samenwerkingspartijen waaronder banken ontwikkeld

Break-out sessies

 • Uit elkaar in kleinere videochatgroepen

Voor wie?

Deze sessie is voor:

 • Bewonersinitiatieven die bezig zijn met een alternatieve warmtevoorziening voor de buurt; 
 • Gemeenteambtenaren die werken aan een warmtevisie en transitieplan; 
 • en raadsleden van gemeenten waar bewonersinitiatieven actief zijn.

Deelname

Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Er zijn beperkte plekken.

We zien uit naar je deelname!