Datum
Tijd
13.00 - 18.00 uur
Locatie
ANNE bij Utrecht Centraal
Organisator
HIER opgewekt

De businesscase van een warmtebedrijf

Het warmtevraagstuk broeit. Hoe gaan onze woningen op duurzame warmte over? Steeds meer Nederlanders zoeken samen naar oplossingen en vormen warmte-initiatieven. Parallel geven overheden invulling aan de RES-sen en nieuwe wetgeving. Maar ook de commerciële bedrijven zoeken naar hun bijdrage in het vraagstuk aardgasvrij.

Hoe ziet een wijkwarmtebedrijf er straks dan uit? Is het privaat, publiek of coöperatief? Voordat we het daar over kunnen hebben, moeten we het technische en het financiële plaatje begrijpen. Een warmtebedrijf-businesscase is vrij complex namelijk.

Is de wijk geschikt voor een warmtenet? Welke bronnen zijn toepasbaar? En waar vind je deze informatie?

Daar willen we het met elkaar (gemeenteambtenaren en initiatieven) over hebben tijdens de kennissessie op 1 november. In deze sessie bespreken we de bepalende factoren in de (lokale)warmtebedrijf-businesscase. Hoe op grof niveau deze factoren nu al onderzocht kunnen worden. En welke opties er over blijven als het warmtenet geen optie is. 

Deze bijeenkomst is onderdeel van een serie van 4 warmtesessies. Je kunt zowel deelnemen aan de hele reeks als aan één losse sessie. In sessie 4 praten we straks verder over hoe je een warmtebedrijf organisatorisch en eigendomswijs kunt verdelen. Sessie 1 ging over democratie en participatie. Sessie 2 over de rolverdeling van gemeenten en initiatieven in de wijk warmtetransitie.  

Programma

Michiel Houwing en Martin Buijk – Vattenfall

  • Ontleden de businesscase voor warmtenetwerken.
  • Welke technische en financiële parameters zijn er van belang bij een collectieve warmtevoorziening? Hoe kan je daar in schuiven?
  • Hoe wordt er met  verduurzaming en transparantie van warmtenetten omgegaan?

Tijmen Klip – HIER Opgewekt

  • Delen van beslisboom richting voor alternatieve warmte
  • Hoe vind je goede informatie over bepalende factoren voor techniek en business case?

Voor wie?

Deze sessie is exclusief voor:

  • Bewonersinitiatieven die bezig zijn met een alternatieve warmtevoorziening voor de buurt; 
  • gemeenteambtenaren die werken aan een warmtevisie en transitieplan; 
  • raadsleden van gemeenten waar bewonersinitiatieven actief zijn.

Aanmelden

De inschrijving is gesloten, wil je op de wachtlijst komen - stuur dan een mailtje naar info@hieropgewekt.nl

Voor andere vragen kan je ook terecht bij info@hieropgewekt.nl of bel ons op 030 - 711 64 00.