Datum
Tijd
13.00 - 18.00 uur
Locatie
ANNE bij Utrecht Centraal
Organisator
HIER opgewekt

Nieuwe tijden – nieuwe kansen. Het wijkwarmtebedrijf vraagt om meer dan de klassieke keuze tussen staat en markt. Op wat voor manier kan coöperatieve warmte in de buurt worden georganiseerd? Of zijn er ook nog tussenvormen mogelijk? In deze sessie kijken we naar wat voor governancevormen er nu al bestaan. Maar ook welke ontwikkeld kunnen worden. Belangrijk daarbij: wat zegt de nieuwe warmtewet hierover? Daar willen we het met elkaar (gemeenteambtenaren en initiatieven) over hebben tijdens de kennissessie op 31 januari 2020.

Deze bijeenkomst is onderdeel van een serie van 4 warmtesessies. Je kunt zowel deelnemen aan de hele reeks als aan één losse sessie. Sessie 1 ging over democratie en participatie. Sessie 2 over de rolverdeling van gemeenten en initiatieven in de wijk warmtetransitie. Sessie 3 over de businesscase van warmtenetten.

Voorlopig Programma

Introductie

 • Samenvatting afgelopen sessies
 • Overzicht bestaande coöperatieve en hybride warmtebedrijfvormen

Theo de Bruijn – Buurtwarmte / Warmtenet Oost-Wageningen

 • Waarom een coöperatie als rechtsvorm bij collectieve warmte.
 • Toelichting onderzochte governancevormen voor Warmtenet Oost-Wageningen
 • Voor- en nadelen verschillende vormen.

Governance voor jouw wijkwarmtebedrijf

 • Uitwerken belangrijke (rand)voorwaarden collectieve wijkwarmte
 • Schetsen mogelijkheden voor jouw buurt
 • Ophalen en delen kansen

Voor wie?

Deze sessie is voor:

 • Bewonersinitiatieven die bezig zijn met een alternatieve warmtevoorziening voor de buurt; 
 • gemeenteambtenaren die werken aan een warmtevisie en transitieplan; 
 • raadsleden van gemeenten waar bewonersinitiatieven actief zijn.

Aanmelden

De aanmelding is gesloten. Wil je toch nog graag meedoen? Mail naar info@hieropgewekt.nl of bel ons op 030 - 711 64 00, dan zetten we je op de wachtlijst.