Datum
Tijd
19:00 tot 21:30 uur
Locatie
ANNE, Veemarktplein 41 Utrecht
Organisator
Hoom

Hoom training energiecoaches voor energiecoöperaties | Installatie

De opleiding tot energiecoach bestaat uit een basistraining energie besparen. De training is onderverdeeld in een basistraining energie besparen met de onderdelen: bouwkundig, installatie en een praktijkgedeelte, een deel over het keukentafelgesprek en de daarbij behorende softwaretool (de 'keukentafeltool'). Deze eerste training is voldoende om vervolgens zelf een gesprek bij een bewoner uit te gaan voeren.

Daarnaast draagt de training bij aan:

  • Het stellen van de juiste vragen bij het verduurzamen van een huis
  • In te zien wat een energiebesparende maatregel doet, welke invloed ze hebben op elkaar en wat de beste volgorde van aanbrengen/installeren is
  • De wens van een bewoner helder te krijgen en de praktische toepasbaarheid op het netvlies te brengen.

De vragen die voortkomen uit deze eerste gesprekken kunnen weer in een vervolgtraining opgepakt worden. Er kan dan worden gekozen om weer een woning te bezoeken voor nog meer toelichting in de praktijk.

Coöperatie Hoom heeft als doel lokale coöperaties te ondersteunen bij energiebesparing voor bewoners en de transitie naar gasloos. Is er lokaal nog geen financiering voor het trainen en begeleiden van energiecoaches? Dan willen we dit geen struikelblok laten zijn voor lokale kennisverwerving. Samen met lokale initiatieven kan de Coöperatie Hoom een plan opstellen om financiering rond te krijgen bij gemeente, provincie of andere fondsen.

Data training

We bieden de training in mei weer aan op de volgende data:

Woensdag 9 mei van 19:00 tot 21:30: Bouwkundig
Woensdag 16 mei van 19:00 tot 21:30: Installatie
Woensdag 23 mei van 19:00 tot 21:30: Aan de keukentafel