Datum
Tijd
13:00 - 17:00 uur
Locatie
De Munt, Leidseweg 90, Utrecht
Organisator
HIER opgewekt en RVO

Graag nodigen we je uit voor de eerste informatiemiddag over de vernieuwde experimentenregeling. Leer hoe de regeling ruimte geeft aan lokale experimenten, om zo bijvoorbeeld meer hernieuwbare energie op te wekken of CO2-uitstoot te verminderen. Kom er tijdens deze middag achter wat je met de vernieuwde regeling kunt. 

Waarom bestaat de experimentenregeling?

We zitten in een transitie van fossiele naar hernieuwbare energie. De rol van gas en elektriciteit gaat veranderen. Windmolens en zonneparken worden vaak geplaatst in gebieden geplaatst waar het elektriciteitsnet er niet op berekend is. Zowel onze energienetwerken als de regelgeving zijn niet op deze nieuwe ontwikkelingen ontworpen. 

De huidige Elektriciteits- en Gaswet maakt technische innovatie op het gebied van duurzame energie-oplossingen lastig.

Om erachter te komen welke blokkades we kunnen wegnemen in de wet, onderzoeken we met de experimentenregeling wat wel en niet werkt, in de vorm van (kleinschalige) experimenten. Als je een met een idee komt hoe je met extra rechten jouw initiatief kunt laten vliegen, biedt de regeling ontheffingen aan van onderdelen van de Elektriciteits-en/of Gaswet.

Doel van de regeling

Met de experimentenregeling wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ruimte geven binnen de Elektriciteitswet en de Gaswet voor lokale experimenten. Wanneer de regeling succesvol blijkt, zal de minister van EZK kijken hoe de aanpak uitgebreid kan worden.

In de vernieuwde regeling mogen meer partijen meedoen

De regeling krijgt binnenkort een update. In de vernieuwde experimentenregeling mogen meer partijen deelnemen dan alleen Verenigingen van Eigenaren en coöperaties. Omdat de energietransitie met al haar uitdagingen veel partijen aangaat, wordt het type mogelijke deelnemers verbreed. Alle partijen op een rijtje die nu mee kunnen doen:

 • Energiecoöperaties
 • Gemeenten
 • RES-en
 • Experimenterende netbeheerders
 • Experimenterende producenten
 • Projectontwikkelaars
 • Aggregators
 • Industrie
 • Bedrijventerreinen
 • En meer!

Wanneer mag je een idee indienen?

Als daarmee een bijdrage wordt geleverd aan één of meer van de volgende doelen:

 • meer hernieuwbare energie
 • energiebesparing
 • reductie van CO2-uitstoot
 • efficiënt gebruik van een elektriciteits- of gasnet
 • het opdoen van praktijkkennis over marktmodellen
 • het opdoen van praktijkkennis over tariefreguleringssystematieken

RVO

De experimentenregeling wordt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uitgevoerd in opdracht van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Er is veelvuldige afstemming met de De Autoriteit Consument & Markt (ACM), met de netbeheerders en met het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

De afgelopen 4 jaar zijn vanuit de ‘oude’ regeling ontheffingen verleend aan coöperaties en Verenigingen van Eigenaren. Zij mochten elektriciteit leveren aan hun leden tegen zelf vastgestelde tarieven. Ook mochten zij een eigen stukje elektriciteitsnetwerk aanleggen en beheren.


Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden voor de nieuwe experimentenregeling elektriciteit- en gaswet? Kom dan naar deze informatiemiddag.