Datum
17 juni 2021 Tijdstip 13:00 - 15:00
Locatie
Online
Organisator
Energie Samen | Buurtwarmte + HIER opgewekt

Als gemeenten en warmte-initiatief elkaar gevonden hebben en informeel verkend hebben waar ze gaan samenwerken, is het in ieder zijn voordeel als er een samenwerkingsovereenkomst wordt opgesteld. Dit om de krachten van top-down en bottom-up te binden.

Een gemeente moet op een groter speelveld verantwoording afleggen, naar onder andere provincie en rijk. Maar ze moet ook een transitie voor de rest van de bewoners in de gemeente organiseren. Het bewonersinitiatief heeft erkenning en een recht van ontwikkeling nodig. De gemeente heeft middelen en mandaat. Het initiatief kan bewoners organiseren en lokale kennis inbrengen, en zo realisatiekracht organiseren. De macht ligt bij de gemeente, maar de kans op een succesvolle transitie is groter in samenwerking met een initiatief.

Veel tegenstellingen die op spanning staan, juist daarom hebben gemeente en bewonersinitiatief elkaar nodig. Maar om de verschillende perspectieven te doen rijmen, helpt het om afspraken te maken. Afspraken om samen een complex proces in te gaan, om commitment te geven naar elkaar, om samen te leren en groeien in de transitie. Daar gaat deze sessie over. 

Deze sessie bestaat uit twee programma-onderdelen:

Deel I: Kennis opdoen met ervaringen uit de praktijk en inzichten van experts

We beginnen met het delen van bestaande kennis en inzichten. Een gemeente en een initiatief delen hun ervaringen. Een expert in de warmtetransitie vertelt over het belang van een samenwerkingsovereenkomst. Binnen de Participatiecoalitie hebben we een aantal tools ontwikkeld om tot een samenwerkingsovereenkomst te komen. Die gaan we delen.

Deel II: Zelf aan de slag voor je eigen initiatief en/of gemeente

In kleine groepjes gaan we vervolgens aan de slag met je eigen praktijk: hoe begin je, wat moet je echt niet doen en welke verrassende wendingen kent het formaliseren van een samenwerking.

Deze sessie is voor:

  • Bewonersinitiatieven die bezig zijn met een alternatieve warmtevoorziening voor de buurt.
  • Gemeenteambtenaren die werken aan een Transitievisie Warmte en/of wijkuitvoeringsplannen.
  • Raadsleden van gemeenten waar bewonersinitiatieven actief zijn.

Deelname

Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Er zijn beperkte plekken.

Aanmelden:

Via deze link

Over deze serie warmtesessies

Dit is de tweede sessie van een reeks van drie bijeenkomsten over duurzame warmte, waarin we kennis en praktijkervaringen delen. Overkoepelend thema van de reeks: het samenspel van bewonersinitiatief en gemeente. 

De drie sessies sluiten op elkaar aan. We raden aan ze alle drie te volgen. Iedere sessie gaat in op één van de stappen die leiden tot een goede geformaliseerde samenwerking tussen initiatief en gemeente. Ter afsluiting willen we in de laatste sessie op 16 september 2021 de gerealiseerde samenwerkingen met elkaar vieren.

Overzicht van de drie sessies:

  • #3.1 De transitievisie warmte– een goed gesprek over rolneming. Lees hier het verslag >>
  • #3.2 De samenwerkingsovereenkomst – een stap naar een WuP. Hoe stel je een goede op?
  • #3.3 Projectsamenwerking – hoe ga je verder als je afspraken hebt? En we vieren de samenwerkingen die zijn opgestart! Schrijf 16 september 2021 alvast in je agenda.