Datum
Tijd
11.30 tot 13.00 uur incl. lunch
Locatie
Houd de website in de gaten
Organisator
MRDH & DRIFT’s Transition Academy

Inspiratie en voorbeelden uit Europa

Verspreid over 2018 bieden MRDH & DRIFT’s Transition Academy een reeks van 7 open toegankelijke bijeenkomsten rondom het thema ‘Energietransitie als kans voor de bestaande stad’.  Iedere bijeenkomst zal een deskundige uit de praktijk een (deel)thema uitlichten. Aansluitend hieraan is er een lunch & mogelijkheid tot verdiepende discussie. Thema’s die aan bod zullen komen reiken van het ontwikkelen van nieuwe toekomstbeelden & aansluiting bij regionale transitiepaden tot het definiëren van de grootst mogelijke betaalbare eerste stap & rekentools om te rekenen naar 0, tot psychologie & groepsdynamiek in besluitvormingsprocessen.

Netwerkopbouw

De insteek is om via deze bijeenkomsten de ontwikkeling van een kennisnetwerk te stimuleren, waarin verschillende vakgebieden worden geïnspireerd om samen de transitieopgave op kunnen pakken.

Breder leertraject voor VVE adviseurs en procesbegeleiders

De collegereeks is onderdeel van een meer omvangrijke training voor geselecteerde VvE adviseurs en processbegeleiders. Voorafgaand aan ieder college komt deze groep bijeen voor een praktijkgericht leertraject waarin ze elkaar ondersteunen in het toepassing van nieuwe kennis in het begeleiden van een VvE met verbouwingsplannen richting nul op de meter. Inzichten uit dit proces zullen waar relevant ook worden betrokken in de college & discussiereeks.

Data &  Thema’s  

De college en discussiereeks bestaat uit 7 bijeenkomsten die eens per maand op vrijdagochtend van 11.30 tot 13.00 uur plaatsvinden (behalve juni, juli augustus, december), inclusief gezamenlijke lunch. Hieronder een indruk van de thema’s van de individuele bijeenkomsten. Deze zijn nog onder voorbehoud van co-creatie tijdens. Hou onze agenda in de gaten voor meer gedetailleerde aankondigingen van iedere bijeenkomst.

Wie kan er aansluiten?

De transitieopgave binnen de bestaande bouw vraagt om samenwerking tussen veel verschillende partijen. Ben jij een stedebouwkundige, architect, overheidsamtenaar, ondernemer of beheerder die graag meedenkt over de effecten van de energietransitie op de gebouwde omgeving en jou rol in deze maatschappelijke opgave? Meld je dan voor de reeks of voor afzonderlijke bijeenkomsten.

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd in deelname? Meld je aan voor de reeks of per bijeenkomst via een mailbericht aan Mimi Slauerhoff (coördinator) of Mark Bal.

Voor meer informatie ga naar: drift.eur.nl