Datum
Tijd
15:00 - 16:30 uur
Locatie
Zoom
Organisator
Natuur en Milieufederaties en LSA bewoners (vanuit de Participatiecoalitie)

Wind- en zonneparken worden steeds vaker geheel of gedeeltelijk in lokaal eigendom gerealiseerd. Zeggenschap en opbrengsten landen zo grotendeels lokaal. Maar als eigendom ook betekent mee investeren, kunnen mensen met een smalle beurs buiten de boot vallen. Wat kunnen energiecoöperaties, gemeenten en andere betrokken partijen doen zodat íedereen de vruchten kan plukken van het lokaal opwekken van nieuwe energie?

Een inclusieve energietransitie

Voor het webinar hebben we drie sprekers uitgenodigd die betrokken zijn bij ‘inclusieve aanpakken’ voor het lokaal opwekken van duurzame energie:

  • Piet van Veen van De Werkmakers betrokken bij Zutphen Energie. Zij ontwikkelen een zonnepark van zesduizend zonnepanelen, met een aantrekkelijk aanbod speciaal voor huishoudens met een bijstandsuitkering of in de schuldhulpverlening.
  • Miranda Scheffer is bestuurslid van Stichting Duurzame Energie Wierden Enter, zij lieten Zonnepark de Groene Weuste bouwen met lokaal opgeleide werklozen, die zo allemaal weer de weg vonden naar een regulieren baan.

De twee sprekers presenteren verschillende initiatieven die zij ontwikkelen om energietransitie toegankelijk te maken voor iedereen. Ze beschrijven hun inclusief financieringsmodel en de meest essentiële stappen om tot een goede organisatie te komen. Ze gaan ook in op hoe zij zich inzetten om de beoogde doelgroepen ook écht te bereiken. De derde spreker zal daar specifiek aandacht aan besteden:

  • Eefje Ernst, ‘social designer’ bij Stichting Zet, is verbonden aan het project Energie Voor Iedereen. In dit project voeren vier Brabantse gemeenten momenteel pilots uit om samen te ontdekken wat wel of juist niet werkt bij het betrekken van de doelgroep bij het verduurzamen van hun eigen huis.

Inlezen voor webinar?

Natuur en Milieufederaties en LSA bewoners organiseren dit webinar samen. Zij zijn allebei aangesloten bij de Participatiecoalitie (waar HIER ook deel van uitmaakt). Ter voorbereiding op het webinar kun je deze concept-publicatie lezen. Momenteel verzamelen we nog reacties op de tekst. Ook het webinar zullen we benutten voor aanpassingen en aanvullingen. Daarna wordt de uitgave klaargemaakt voor publicatie.

Voor het webinar maken we gebruik van Zoom. Wij hebben alle instellingen zodanig ingesteld dat de privacy het meest gewaarborgd is. Mag of kun je via het werk niet deelnemen via Zoom, log dan in vanaf een privé-account.