Datum
9 november 2020 Tijdstip 11:00
Tijd
15:30-16:30 uur
Locatie
Online
Organisator
Provincie Zuid-Holland

Dit Webinar #zoninzuidholland gaat in op het vraagstuk: Hoe gaan we de zon-op-dak ambities voor 2030 realiseren?

Zon op grote daken is speerpunt in alle 7 RES’en en de kern van het Aanvalsplan Zon van de provincie Zuid-Holland. Op dit moment is de realisatie 2 à 3 %.  Welke kansen zijn er en zien we om de ambities in 2030 te kunnen realiseren?

Sneakpreview van het programma van de RES Talk #zoninzuidholland:

  • Facts en Figures Zon in Zuid-Holland
  • Het wenkend perspectief, een visionair gesprek
  • Voorbeelden uit de praktijk
  • In gesprek over versnellingen en belemmeringen op de ambitie