Datum
Tijd
09:30 – 16:30 uur
Locatie
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Croeselaan 15, Utrecht
Organisator
Topsector Energie

Zet jij je in voor energie innovaties die de energietransitie helpen realiseren? Herken je dat er vaak over de techniek en de businesscase van energie innovaties goed is nagedacht, maar projecten toch vastlopen op weerstand of een gebrek aan betrokkenheid? ‘Sociale innovatie' helpt je op weg door bewezen theorieën over het gedrag van mensen toe te passen in de praktijk.

Topsector Energie biedt met het ‘MVI-E Skills Lab’ in het najaar van 2018 een serie trainingen aan op het gebied van sociale innovatie. Deze derde training maakt je bekend met het gedachtegoed en de werkwijze van ‘Social labs’ en ‘Theory U’, waarin je met een groep mensen met verschillende drijfveren, achtergronden en belangen kunt werken aan oplossingen, die het vraagstuk als geheel dienen en niet bv. alleen bepaalde stakeholders.

Co-creatie in Social Labs

Mariette Stolk, REOS-Partners 

Hoe creëer ik de condities waardoor partijen belangen-overstijgend tot betere oplossingen komen?

“Je hebt allemaal een eigen belang en perspectief, maar je moet op zoek naar het gemeenschappelijk belang van de energietransitie. En van daaruit kijken hoe je daaraan kunt bijdragen en onder ogen zien wat je daarvoor zelf moet veranderen”

Voor wie

De trainingen worden enkel dit jaar gratis aangeboden door de Topsector Energie en zijn gericht op mensen die werken aan innovatieve projecten en trajecten in de energietransitie. In het bijzonder voor mensen met een specialistische achtergrond (techniek, beleid, juridisch, financieel), die beseffen dat een project pas slaagt als de sociale condities kloppen, maar die nog niet weten hoe dit te realiseren.

In het MVI-E Skills lab kun je met je eigen casus aan de slag en brengen de trainers en deelnemers relevante voorbeelden uit de energie-transitie in, zoals:

  • Aardgasvrije wijken: Er zijn naar schatting wel 90 partijen nodig om een aardgasvrije wijk te realiseren. Hoe kun je aan de slag met al deze partijen, zorgen dat ze betrokken blijven en gezamenlijk werken richting een positieve uitkomst?
  • Wind op zee of land: Verschillende partijen hebben een belang bij de schaarse ruimte, die Nederland en de Noordzee bieden, die ook benut kan worden voor windenergie. Hoe kun je deze partijen bij elkaar brengen, een beter gezamenlijk begrip van de situatie creëren en gezamenlijk tot een oplossing van duurzaam ruimtegebruik komen?

Over de training

Klik hier voor een korte video-impressie

Tijdens deze training wordt o.b.v. de vernieuwende “Theory U” methode (en boek van MIT senior lecturer Otto Scharmer) geleerd hoe je met een groep tot baanbrekende oplossingen kunt komen. Het gaat uit van een groepsproces waarbij diepere lagen van het bewustzijn van de deelnemers en de groep aangesproken worden - voorbij onze vaste denkpatronen en perspectieven. Op deze dag doorlopen we met de groep de 3 fases uit het ‘U-proces’ van observe observe observe – retreat and reflect - naar co-creatie. De workshop geeft je feeling met de verschillende stappen van het U-proces en daagt je uit om een experiment aan te gaan in jouw praktijk om dit toe te passen. Oefeningen, cases en praktijkvoorbeelden gaan in deze training hand in hand met de ontwikkeling van jou als professional in de duurzame energietransitie.

Enkele reacties van deelnemers aan de training in het voorjaar:

  • “Ik vind hem super. Voel me heel erg in het moment en sta helemaal aan”
  • “Het geeft me houvast om meer aandacht te vragen voor de menselijke transitie”
  • “De trainer heeft de weerstand en moeilijkheid in het begin geabsorbeerd en omgezet in de training. Heel knap en dit is ook altijd nodig in de energie-transitie.”

Over de trainer

Mariëtte Stolk is principal bij Reos Partners, een social enterprise die groepen stakeholders (zelfs die het niet eens zijn, elkaar niet begrijpen of vertrouwen) helpt om hun lastigste maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en samen te werken aan de benodigde verandering. Ze treedt al vele jaren op als procesbegeleider, proces-designer, (team) coach en opleider. Een belangrijke inspiratiebron daarin is steeds het gedachtegoed van Social Labs en Theory U. In Nederland was zij o.a. verantwoordelijk voor het U Lab Energielandschappen Overijssel (ELO) en recent procesbegeleider en -facilitator van het MVI-E-North Sea Energy Lab. Voor de nationale overheid leidde zij moderatoren op in alle facetten van Social Labs.

Programma

De training wordt gegeven op woensdag 10 oktober van 9.30 – 16.30 uur bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Utrecht, inclusief koffie/thee/lunch. Als opfrisser wordt er op 8 november een conference call georganiseerd, zodat je nog kunt sparren met de trainer en de groep over jouw ervaringen en prangende vragen, die je tegenkomt bij het in de dagelijkse realiteit met de inspiratie van de dag aan de slag gaan in jouw eigen werkomgeving / maatschappelijke vraagstuk.

De training is gratis. De uiterste inschrijfdeadline is 26 september 2018, maar wees er snel bij want de trainingen zitten doorgaans snel vol. Uiteraard verwachten we dus ook dat je echt komt als je jezelf inschrijft!

Vragen over deze training? Ga naar www.topsectorenergie.nl