Datum
Tijd
09:30 – 16:30 uur
Locatie
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Croeselaan 15, Utrecht
Organisator
Topsector Energie

Zet jij je in voor energie innovaties die de energietransitie helpen realiseren? Herken je dat er vaak over de techniek en de businesscase van energie innovaties goed is nagedacht, maar projecten toch vastlopen op weerstand of een gebrek aan betrokkenheid? ‘Sociale innovatie' helpt je op weg door bewezen theorieën over het gedrag van mensen toe te passen in de praktijk.

Topsector Energie biedt met het ‘MVI-E Skills Lab’ in het najaar van 2018 een serie trainingen aan op het gebied van sociale innovatie. Deze vijfde training leert je de verschillende stakeholders en hun belangen, wensen en alternatieven in kaart te brengen en daarmee het proces richting een positieve uitkomst voor allen te begeleiden.

Stakeholder- en conflictmanagement

Marc Rijnveld en Nadine Lodder, UvA Public Mediation Programma

Hoe breng ik alle partijen en hun belangen en alternatieven in kaart, waardoor ik mijn project kan leiden richting medewerking in plaats van weerstand?

“In de energietransitie ben je altijd afhankelijk van elkaar. De mate van interafhankelijkheid wordt bepaald door de mate waarin partijen elkaar nodig hebben om hun eigen doelen te realiseren, en de alternatieven die ze hierin hebben. Je moet luisteren om te weten wat de ander nodig heeft en hoe ver hij/zij dus kan gaan”

Voor wie

De trainingen worden enkel dit jaar gratis aangeboden door de Topsector Energie en zijn gericht op mensen die werken aan innovatieve projecten en trajecten in de energietransitie. In het bijzonder voor mensen met een specialistische achtergrond (techniek, beleid, juridisch, financieel), die beseffen dat een project pas slaagt als de sociale condities kloppen, maar die nog niet weten hoe dit te realiseren.

In het MVI-E Skills lab kun je met je eigen casus aan de slag en brengen de trainers en deelnemers relevante voorbeelden uit de energie-transitie in, zoals:

  • Wind op zee of land: Hoe krijg je inzicht in alle verschillende partijen en belangen die betrokken zijn? Hoe kun je de gesprekken met deze partijen voeren, win-win creëren en een oplossing vinden voor eventuele ‘verliezers’?
  • Aardgasvrije wijken: Er zijn naar schatting wel 90 partijen nodig om een aardgasvrije wijk te organiseren. Hoe kun je zorgen dat al deze partijen betrokken blijven en gezamenlijk tot een positieve uitkomst komen?
  • Verduurzaming van de sociale woningbouw: Hoe krijg je inzicht in de wensen en bezwaren van huurders, de alternatieven die ze hebben en zorg je dat ze tevreden zijn met het uiteindelijke aanbod?

Over de training

Bij elk project in de energietransitie is instemming of medewerking nodig van veel verschillende partijen, zoals bewoners, bedrijven, belangenorganisaties en het lokale bestuur. Iedereen heeft zijn eigen perspectief en belang. De ervaring leert dat het eenzijdig opleggen of doorduwen van oplossingen tot conflict of inertie kan leiden, terwijl een benadering met aandacht voor de behoeften en zorgen van stakeholders kan leiden tot acceptatie en zelfs enthousiasme. Hierdoor versnelt het proces, met name in de uitvoeringsfase. Waar moet je in de praktijk op letten als je conflicten wilt voorkomen en mensen in beweging wilt brengen? In deze module maak je kennis met de basisprincipes van public mediation en leer je direct vaardigheden die je kunt inzetten in de praktijk.

Enkele reacties van deelnemers aan de training in het voorjaar:

  • “Sterke inhoud die toepasbaar is en herkenbaar. Tof dat we zelf aan het werk worden gezet”
  • “Sterke punten vond ik de inspiratie die van de trainers uitging en de participatie door rollenspellen”
  • “Heel leuk om zo aan de slag te zijn met mensen uit andere disciplines – en ook te zien hoeveel overeenkomsten er zijn”

Over de trainer

Marc Rijnveld heeft ruim 20 jaar ervaring met complexe besluitvormingstrajecten in het (semi) publieke domein. Hij werkt als ‘public mediator’ aan vraagstukken die maatschappelijke controverse oproepen en begeleidt partijen naar aanvaardbare oplossingen. In zijn loopbaan werkte hij achtereenvolgens voor de Rijksoverheid, TNO en het bedrijfsleven. Hij is sinds 2014 verbonden aan het Public Mediation Programme van de UvA waar hij bijdraagt aan de ontwikkeling van het vakgebied op het snijvlak van wetenschap, praktijk en onderwijs.

Zijn recent werk op het terrein van duurzame energie:

  • Reconstructies van conflicten en de besluitvorming over drie windparken
  • Evaluatie van besparingsafspraken uit het Energieakkoord samen met het Rijk, de SER, VNO-NCW en de energie-intensieve industrie
  • De 1e Nederlandse onderhandelingsprijs uitgereikt aan Wiebe Draijer voor zijn rol bij de totstandkoming van het Energieakkoord (vanuit Public Mediation Programme)
  • Nauwe betrokkenheid bij de Green Deal "Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten" om te zorgen dat participatie vanzelfsprekend onderdeel wordt bij ruimtelijke inpassing van duurzame energieprojecten

Programma

De training wordt gegeven op vrijdag 9 november van 9.30 – 16.30 uur bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Utrecht, inclusief koffie/thee/lunch. Als opfrisser wordt er op 11 december een conference call georganiseerd, zodat je nog kunt sparren met de trainer en de groep over jouw ervaringen en prangende vragen nadat je er na de training in de dagelijkse realiteit mee aan de slag bent gegaan.

De training is gratis. De uiterste inschrijfdeadline is 26 oktober 2018, maar wees er snel bij want de trainingen zitten doorgaans snel vol. Uiteraard verwachten we dus ook dat je echt komt als je jezelf inschrijft!

Vragen over deze training? Ga naar www.topsectorenergie.nl