Datum
11 maart 2021 Tijdstip 15:00 - 18:00
Organisator
Klimaatakkoord, HIER
Moderator
Gijs Termeer (HIER)
Spreker(s)
Agnes Mulder (CDA)
Ferd Crone (PvdA)
Tijmen Klip (HIER)
Sybrand Frietema de Vries (Energiewerkplaats Fryslân)

HIER organiseert een deelsessie op het evenement 'Under construction: dilemma's in de gebouwde omgeving'. 

Ja! Doe mij maar zo’n warmtenet

Waarom bewonersinitiatieven doorslaggevend zijn voor het succes van warmtenetten

Hoe betrek je bewoners en woningeigenaren bij de schaalbare wijkaanpak? Een cruciale vraag, want een deel van de maatregelen vindt plaats in de woningen en daar zijn woningeigenaren de baas. Klimaatstichting HIER ziet dat bewonersinitiatieven helpen bij het creëren van draagvlak bij woningeigenaren. Ook bij de, voor bewoners ‘onpopulaire’, warmtenetten. Een oplossing die ongeveer de helft van de gemeenten met PAW-subsidie kiest.

Bewonersinitiatieven kunnen (samen met gemeenten) de rest van de wijk enthousiasmeren voor de warmtetransitie. Wel zien we belangrijke knelpunten, onder andere op het gebied van professionalisering, projectfinanciering en financiering van individuele woningmaatregelen. Waar staan we? Wat is extra nodig voor realisatie en opschaling? In deze sessie doen we een aantal concrete voorstellen, waaronder een participatiemeting en een vouchersysteem. We starten een politieke discussie over deze voorstellen.

Lees meer over de participatiemeting en het vouchersysteem

HIER heeft de voorstellen die in de sessie behandeld worden zijn ook verwerkt in een reflectie op het besluitvormingsproces bij de wijkaanpak aardgasvrij. Daar staat ook meer informatie over de voorstellen die in de sessie niet aan bod komen. Je vindt de reflectie hier.

Over het evenement 'Under construction'

7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af, uiterlijk in 2050. Deze uitdaging voor de gebouwde omgeving staat in het Klimaatakkoord, dat in juni 2019 is gepresenteerd. Hoe pak je zo’n uitdaging aan? Welke dilemma’s kom je tegen? Welke keuzes maak je? Op donderdag 11 maart kun je hierover meepraten, tijdens het online evenement ‘Under Construction – verduurzaming van de gebouwde omgeving’.