Datum
27 januari 2022 Tijdstip 13:00 - 14:30
Locatie
online
Organisator
HIER

Nederland heeft ingestemd met het klimaatakkoord in Parijs 2016 (COP21): de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. Met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. Om dit doel te halen hebben EU-lidstaten met elkaar afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 40% minder moet uitstoten. De Europese Commissie toetst de klimaatplannen van de EU-lidstaten aan de gestelde doelen.

Nederland werkt nu nationaal aan 49% minder uitstoot. Nederland wil, als andere landen meedoen, de Europese doelstelling verhogen. Niet 40% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030, maar 55 %. Het is een complexe opgave en is sturend voor het werk dat gemeenten op duurzaamheid moeten verzetten.

Hoe vertaal je duurzaamheid naar je eigen gemeente? Welke strategie, visie en nieuwe wetgeving spelen mee? Welke thema’s zijn actueel? Hoe krijg je de gemeenteraad mee? Hoe kun je het besluitvormingsproces sturen op inhoud?

Programma

Duurzaamheid is een breed begrip. De “Big 5”, de kapstok voor de 5 belangrijke thema's, vormen de inleiding op de webinar, gegeven door Frans te Braake (SME). Dit geeft de basiskennis en overzicht op het speelveld om daarna dieper op de rol van de gemeente en raadsleden in het proces in te gaan, als ook de actuele discussiepunten aan te stippen. Has Bakker (zelf raadslid en werkzaam bij NMF) bevraagt de ambtenaar David Borger (Beleid duurzaamheid gemeente Maastricht) op de praktijk van het duurzaamheidsbeleid.

De webinardeelnemers leren van elkaar: ze delen hun kennis en ervaring met het gemeentelijke besluitvormingsproces in kleine discussiegroepjes.

Hier aanmelden

Reserveer de datum en tijd van de webinar in je agenda. Je ontvangt een dag voor aanvang een link voor deelname aan de webinar.

Voor wie?

Dit webinar is gericht op gemeenten. Geïnteresseerde leden van andere overheidslagen, zoals provinciale staten of waterschap: Laat je interesse naar deelname bij dit webinar weten via de mail. Mocht hier meer vraag naar zijn dan willen we kijken of we hierop kunnen anticiperen.