Datum
Tijd
13:30 - 18:00 uur
Locatie
De Zalen van Zeven, Utrecht
Organisator
HIER

Wil jij op tijd starten met het integreren van bewonersparticipatie en -communicatie in je Transitievisie Warmte? Of wil je aan de slag met een aanvraag voor de tweede ronde Proeftuinwijken (deadline 1 april) en kun je hulp gebruiken bij de paragraaf over participatie? 

Start met de opzet van je participatieparagraaf

Op 27 februari gaan we in twee interactieve werksessies concreet aan de slag; ofwel met het schrijven van een basis voor je participatieparagraaf in de Transitievisie Warmte ofwel je aanvraag voor de Proeftuinwijken. Beide sessies worden ondersteund met voorbeelden uit de praktijk, zie programma. Je gaat naar huis met een handzame opzet voor je participatieparagraaf en een heleboel nieuwe kennis over de do’s en don’ts van bewonersparticipatie!

Voor beide schrijfsessies is het handig je voor te bereiden. Hiervoor ontvang je na je inschrijving per mail een instructie. 

Voor gemeenten met het HIER Klimaatabonnement bieden we vooraf een besloten lunch. We halen dan graag de wensen op voor verdere invulling van het Klimaatabonnement en verzamelen de ervaringen. We zijn bovendien benieuwd naar jullie plannen voor bewonerscommunicatie in 2020!

Programma 27 februari 2020

12:00 - 13:15 uur | Besloten lunch voor HIER klimaatabonnementhouders

13:30 - 14:15 uur | Plenair programma – o.a. vraaggesprek met gemeente en bewonersinitiatief over ervaringen succesvolle bewonersparticipatie

14:15 - 17:00 uur | Opsplitsen in twee schrijfgroepen* over participatie: voor Transitievisie Warmte of voor subsidieaanvraag Proeftuinwijk

17:00 - 18:00 uur | Afsluiting & borrel 

Aanmelden

Voor gemeenten met het HIER klimaatabonnement is het bijwonen van de sessie gratis, overige gemeenten betalen €100,- (ex. BTW).  Je ontvangt een factuur voor je deelname na afloop van de werksessie. 

MELD JE HIER AAN VOOR DE WERKSESSIE

*Schrijfgroep Participatie voor aanvraag subsidie tweede ronde Proeftuinwijken, 14:15-17:00 uur
Uiterlijk 1 april moet je aanvraag ingediend zijn. Deze ronde wordt sterk gefocust op bewonerscommunicatie en – participatie. De sessie start met een korte toelichting op de stand van zaken rondom de aanvraag. Onder begeleiding van Sible Schöne lopen we per stap door de aanvraag heen. Je schrijft mee en maakt de opzet voor de participatieparagraaf. We bespreken plenair een aantal paragrafen die in deze middag is opgesteld. Na deze sessie heb je een blauwdruk waarmee je de participatieparagraaf goed kunt invullen.

*Schrijfgroep Participatie & Transitievisie Warmte, 14:15-17:00 uur
Tijdens deze sessie lichten we het belang van participatie voor de Transitievisie Warmte toe. We starten de sessie met een vragenronde over een exemplaar van een Transitievisie Warmte voor een gemeente. Daarna gaan jullie zelf aan de slag met een blauwdruk voor de participatieparagraaf. Ook deze sessie wordt afgesloten met het uitlichten en bespreken van een paragraaf. Je gaat naar huis met een blauwdruk waarmee je de Transitievisie Warmte kunt invullen, ondersteund door een hand out over de voordelen van bewonersparticipatie.

Meer info