Datum
13 oktober 2022 Tijdstip 09:00 - 13:30
Tijd
09:00 - 13:30
Locatie
Locatie volgt (goed bereikbare plaats)
Organisator
Rijksdienst voor Ondernemend NL (RVO)

Werk je bij een lokale overheid en wil je hulp en oplossingen om jouw plannen voor zonne-energieprojecten op daken sneller uit te voeren? Eind 2022 en begin 2023 organiseert RVO in totaal 4 werkgroepen voor lokale overheden. Elk over een ander thema van zon op dak. Iedere werkgroep bestaat uit 3 werksessies. Deze duren een halve dag. De focus ligt op de uitvoering van jouw project. Ervaar hoe andere lokale overheden omgaan met soortgelijke casussen. Maak gebruik van de kennis, contacten en expertise die er buiten je organisatie is. En die we samen verder ontwikkelen. In deze tweede werkgroep ga je aan de slag met jouw aanpak om doelgroepen doeltreffender te stimuleren.

Werkgroep doelgroepen en stimulering

Veel gemeenten, regio’s en provincies hebben grote ambities voor zonne-energieprojecten op daken ('zon op dak'). Het activeren van dakeigenaren is daarbij belangrijk voor het slagen van de energiestrategieën van lokale overheden. Hoe zorgt je dat dakeigenaren met geschikte daken écht gaan realiseren? Op welke doelgroepen richt je jouw aanpak om te stimuleren? Sluit die ook aan bij de behoefte van die doelgroep?

In 3 werksessies van een halve dag help je als lokale overheid en expert elkaar bij het realiseren van meer zonne-energie op daken.

Ken uw doelgroep

(Agrarische) bedrijven, maatschappelijke instellingen, energiecoöperaties en bewoners zijn vaak geïnteresseerd in zonne-energie op daken. Voor elke doelgroep is de overweging om dit te realiseren anders. Als je als lokale overheid samenwerkingen met hen en lokale partners opzet, weet je beter welke belemmeringen er zijn bij jouw doelgroep. En wat je daaraan kunt doen.  

Aan de slag

Tijdens de 3 werksessies ga je met een kleine groep van experts en andere lokale overheden aan de slag met je eigen casus. Het gaat hierbij vooral om de uitwisseling van ervaringen tussen lokale overheden. Daarnaast nodigen we experts uit om hun kennis te delen en zijn er praktijkvoorbeelden. Na de sessies heb je de kennis en inspiratie om jouw plannen concreet verder uit te voeren.

Concreet bespreek je in de 3 werksessies:

  • kenmerken van jouw doelgroep;
  • verschillende manieren (aanpakken) om te stimuleren;
  • hulp bij de uitvoering van die aanpakken in je eigen gemeente, regio of provincie.

Data werksessies

De 3 werksessies in deze werkgroep efficiënte samenwerking met stakeholders vinden plaats op:

Donderdag 13 oktober 09:00 - 13:30 uur
Donderdag 10 november 09:00 - 13:30 uur
Donderdag 24 november 09:00 - 13:30 uur

Alle werkgroepen

Dit is de tweede werkgroep in de serie van 4 werkgroepen.