Datum
6 oktober 2022 Tijdstip 09:00 - 13:30
Tijd
09:00 - 13:30
Locatie
Locatie volgt (goed bereikbare plaats)
Organisator
Rijksdienst voor Ondernemend NL (RVO)

Werk je bij een lokale overheid en wil je hulp en oplossingen om jouw plannen voor zonne-energieprojecten op daken sneller uit te voeren? Eind 2022 en begin 2023 organiseert RVO in totaal 4 werkgroepen voor lokale overheden. Elk over een ander thema van zon op dak. Iedere werkgroep bestaat uit 3 werksessies. Deze duren een halve dag. De focus ligt op de uitvoering van jouw project. Ervaar hoe andere lokale overheden omgaan met soortgelijke casussen. Maak gebruik van de kennis, contacten en expertise die er buiten je organisatie is. En die we samen verder ontwikkelen. In deze eerste werkgroep ga je aan de slag met jouw rol bij communicatie met en tussen lokale stakeholders.

Werkgroep efficiënte samenwerking met stakeholders

Om zonne-energie op daken ('zon op dak') in je gemeente, regio of provincie te stimuleren, is goede communicatie met - en tussen - lokale stakeholders nodig. Als beleidsuitvoerder of -maker neem je hierbij een belangrijke rol in. Hoe zorg je voor goede communicatie tussen alle partijen?

Stakeholders

De uitbreiding van zonnepanelen op daken is belangrijk voor de energiestrategieën van lokale overheden. Bij de uitvoering ervan moeten de verschillende stakeholders goed met elkaar samenwerken: dakeigenaren, initiatiefnemers, netbeheerders en andere marktpartijen. Dat maakt het proces makkelijker en zo worden knelpunten opgelost of zelfs voorkomen.

Aan de slag

Tijdens de 3 werksessies ga je met een kleine groep van experts en andere lokale overheden aan de slag met je eigen casus. Het gaat hierbij vooral om de uitwisseling van ervaringen tussen lokale overheden. Daarnaast nodigen we experts uit om hun kennis te delen en zijn er praktijkvoorbeelden. Na de sessies heb je de kennis en inspiratie om jouw plannen concreet verder uit te voeren.

Data werksessies

De 3 werksessies in deze werkgroep efficiënte samenwerking met stakeholders vinden plaats op:

Donderdag 6 oktober 09:00 - 13:30 uur
Donderdag 3 november 09:00 - 13:30 uur
Donderdag 17 november 09:00 - 13:30 uur

Alle werkgroepen

Dit is de eerste werkgroep in de serie van 4 werkgroepen.