Datum
Tijd
20.00 – 22.00 uur
Locatie
Gemeentehuis Leiderdorp (onder voorbehoud)
Organisator
Warmte Koude Zuid-Holland

Ben jij actief in een energiecoöperatie of wijk en denk je na welke acties jouw initiatief kan nemen zonder dat jullie al meteen helemaal “van het aardgas af” gaan? Vind je het belangrijk om in je wijk iets te doen aan energiebesparing en de energietransitie maar weet je niet goed waar je moet beginnen? Wil jij concrete stappen zetten op weg naar een duurzame toekomst?

Op woensdag 16 januari organiseert het VanGasLos team samen met de initiatiefnemers van de warmtecoöperatie uit de Haagse Vruchtenbuurt een speciale informatieavond. Dat doen we voor jou, om inspiratie op te doen op basis van één van de leukste acties in Nederland: Zet ‘m op 70!

Programma

  • Opening
  • Welke mogelijkheden en alternatieven zijn er nu?
    informatie over mogelijkheden om van gas af te gaan en rol die je als buurt zelf daarin kan spelen. Informatie over (lage temperatuur) warmtenetten, met lokale bron, waterstof en individuele mogelijkheden.
  • Zet hem op 70
    Michel van Ruijven en Mirella van der Heide lichten hun actie toe en vertellen over de eerste ervaringen. De VanGasLos campagne wil in 2019 kijken of ze 5-10 buurten kan ondersteunen om het voorbeeld van de Vruchtenbuurt te volgen en met hun wijk een soortgelijk initiatief te starten. Het mooie aan het ‘Zet ‘m op 70!’-initiatief is dat je op een laagdrempelige manier concrete stappen kan zetten . Ook kom je er achter welke alternatieven voor je wijk geschikter zullen zijn dan andere. De mate waarin je kunt isoleren en de kosten die dat met zich brengt, speelt met name bij oudere wijken een rol. Daarnaast heeft deze actie mooie sociale en communicatieve belangrijke effecten.
  • Discussie/ondersteuning
    Na dit inhoudelijke deel gaan we met je in gesprek over de acties die jij in jouw eigen buurt/ wijk/ coöperatie zou willen opzetten, en hoe we je hierbij kunnen ondersteunen.

Meer informatie over Warm in de Wijk in de Vruchtenbuurt

In de Vruchtenbuurt in Den Haag zijn bewoners in 2015 gestart met Warm in de Wijk, een bewonersinitiatief om van aardgas af te gaan en de overstap te maken naar duurzame warmte. Begin dit jaar is er vanuit dat initiatief een warmtecoöperatie opgericht: de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt. Meer dan 600 bewoners hebben zich aangesloten bij Warm in de Wijk en ruim 200 zijn lid van de coöperatie. Gezamenlijk is men in de buurt op zoek gegaan naar de meest efficiënte en goedkope manier om het type huizen in deze buurt (oude huizen, matig geïsoleerd, in een dichtbebouwde omgeving) te verwarmen. Hiervoor is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door IF technology en men is uitgekomen op een 70 graden warmtenet op basis van een lage temperatuur warmtebron in de buurt. IF Technology geeft op deze avond meer informatie over deze studie. Om in deze wijk een 70 graden warmtenet te kunnen uitrollen is het echter belangrijk om te weten of de huizen bij 70 graden ook goed te verwarmen zijn, of dat er kleine of vergaande maatregelen nodig zijn om comfort te behouden.

Gedurende drie maanden wordt er door 70 Vruchtenbuurters getest wat het met het gevoel van comfort en met de temperatuur in hun huis doet als er wordt verwarmd met een CV-ketel die ingesteld staat op 70 graden (in plaats van 80 of 85 graden, wat gebruikelijk is). Op die manier kunnen bewoners zich voorbereiden op de komst van een netwerk, en ook beoordelen of er eventueel aanvullende maatregelen nodig zijn om de huizen op temperatuur te houden. 70 buurtbewoners nemen deel aan deze ‘pilot’.

De proef is begin december 2018 gestart. Deelnemers vullen een vragenlijst in en ook tussentijds en aan het einde beantwoorden zij enkele vragen. De temperatuur binnen én buiten wordt bijgehouden via een automatische sensor. In de eerste week van januari komt er een installateur langs, om de ketel op 70 graden in te stellen – de meeste ketels leveren nu water met een temperatuur van ongeveer 85 graden. Aan het einde van de proef, eind februari, worden de resultaten verzameld en geanalyseerd, en kan de ketel teruggezet worden naar de oorspronkelijke temperatuur. Deze pilot hoopt daarmee een beeld te krijgen van de invloed van het netwerk op comfortbeleving en binnentemperatuur in de verschillende huizen in de Vruchtenbuurt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het WaterLab van de TU Delft.

Meer info: https://www.tudelft.nl/scd/waterlab/doe-mee-aan-onderzoek/project-5-zet-m-op-70/ en www.warmindewijk.nl