Het aansluittarief is het bedrag dat je betaalt aan de netbeheerder voor de aanleg en het onderhoud van je aansluiting voor gas en elektriciteit. De netbeheerder registreert alle aansluitingen en zorgt voor het transport in zijn gebied. Het aansluittarief bestaat uit twee delen: het eenmalige deel (voor het aanleggen van de aansluiting) en een jaarlijks deel (voor het onderhoud).