ACM is een afkorting van Autoriteit Consument & Markt. ACM houdt onder andere toezicht op de energiemarkt in Nederland. ACM moet ervoor zorgen dat energiebedrijven zich aan de wet houden en eerlijk zaken doen.