ANBI is de afkorting voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Om als ANBI te worden aangewezen, moet de instelling deze status aanvragen bij de Belastingdienst. In de wettelijke definitie is sprake van een ANBI als een instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en voldoet aan een aantal voorwaarden. De ANBI-status heeft fiscale voordelen.