Een beschikking is een schriftelijke mededeling van een overheidsorgaan met daarin een besluit dat niet van algemene strekking is maar specifiek geldt voor degene die de aanvraag heeft gedaan.

Voorbeelden van beschikkingen zijn een brief waarin staat of je wel of niet een door jou aangevraagde subsidie krijgt toegekend, of dat je energie coöperatie wel of niet een aanwijzing krijgt waarmee je leden van in aanmerking komen voor het verlaagde energiebelasting tarief voor lokaal opgewekte duurzame energie.