Een verzamelnaam voor verschillende soorten brandstoffen. In vaste, vloeibare of gasvormige toestand, die gemaakt worden uit biomassa. Biobrandstoffen vormen een alternatief voor fossiele brandstoffen. Zie ook biomassa.