Biomassa is organisch materiaal dat wordt ingezet in de energievoorziening. Voorbeelden zijn hout, suikerriet, koolzaadolie, palmolie, dierlijke vetten, algen, reststromen uit de landbouw en de voedselindustrie en de biologische fractie van het huishoudelijk afval. Biomassa kan worden ingezet voor de productie van biobrandstoffen. Bepaalde vormen van biomassa, zoals gft, reststromen uit de landbouw en mest kunnen via vergisting worden omgezet in biogas. Het is ook mogelijk om biomassa bij te stoken in elektriciteitscentrales.