Het begrip burgerpanel kan het beste vertaald worden als klankbordgroep met alleen burgers als belangengroep. Het geeft de besluitvormende organisatie de mogelijkheid de mening van 'de burger' te polsen. Een burgerpanel wordt meestal thematisch georganiseerd en samengesteld. Een panel kan voor een langere periode en meerdere advies actief blijven. Adviezen vanuit een burgerpanel worden vaak vrijblijvend behandeld.