Een burgerparlement is eigenlijk hetzelfde als een burgerforum. Al lijkt een burgerparlement meer van toepassing bij landelijke vraagstukken, terwijl een burgerforum meer bij lokale vraagstukken wordt gebruikt. Ook is er vaak bij een burgerparlement sprake van een grotere omvang van deelnemers. Voorbeelden van een burgerparlementen zijn Citizens Assambly’s (Ierland, Frankrijk).

Een burgerforum past meer bij het schaalmodel van een provincie of gemeente. Een belangrijk kenmerk van een forum is dat het zich beperkt tot één opgave/vraagstuk/advies waarna hij weer ontbonden wordt. Adviezen van een burgerparlement of een burgerforum zijn niet vrijblijvend. Zouden burgerforums een permanente samenstelling en bestaan krijgen, dan worden zij een 'usual suspect' . Burgers zullen het forum dan niet meer zien als representant, maar meer als schaduwparlement of raad zonder democratische legitimiteit.