Op het moment dat de kredietlener niet kan voldoen aan financiële afspraken over rente en aflossing (bijvoorbeeld per kwartaal) wil de bank een ander partij achter de hand hebben die ze kunnen aanspreken om het bedrag alsnog te betalen. Kredietlener en deze partij verevenen dat op een vooraf vastgelegde wijze.