Een indirecte vorm van het verminderen van de totale uitstoot van CO2. Door te zorgen dat op een andere plek minder CO2 wordt uitgestoten. Compenseren kan door projecten gericht op energiebesparing, duurzame energie, bosbescherming of bosaanplant.