Een concessie is een vergunning van de overheid die aan een partij gegeven wordt en anderen uitsluit. De verkrijger van de concessie – de concessiehouder – krijgt het alleenrecht op bijvoorbeeld een stuk grondgebied voor het uitvoeren van een activiteit. De concessie wordt verleend omdat een overheid de betreffende activiteit wenselijk acht op grond van het door haar te behartigen publiek belang. Een gemeente kan bijvoorbeeld een concessie verlenen aan een coöperatie om een windmolenpark te ontwikkelen.