Letterlijk verstopping of ophoping. Verwijst in elektriciteitscontext naar beperkte ruimte voor stroom op het elektriciteitsnet. De diameter van de kabels kan het vermogen aan de vraag of opwek kant niet op een veilige manier vervoeren.