De coöperatie is een speciale vereniging die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden. De leden zijn eigenaar van de coöperatie. De coöperatie behartigt vooraf vastgestelde belangen voor haar leden. Bijvoorbeeld inkoop of reclame. De winst van de coöperatie mag worden uitgekeerd aan de leden. 

Een coöperatie betaalt vennootschapsbelasting over de winst. Leden die ook werknemer van de coöperatie zijn vallen onder de loonheffing.