Vrij vertaald: “financiering door het brede publiek”. Een vorm van projectfinanciering waarbij meerdere partijen gezamenlijk in eenzelfde bedrijf of product investeren. Dit proces verloopt in principe zonder invloed en inbreng van financiële intermediairs. Er is dus sprake van direct contact tussen de investeerders en de ondernemers. Er zijn diverse (internet) platforms die dit faciliteren. Een aantal coöperaties maakt gebruik van crowdfunding om financiering van projecten rond te krijgen.