De kern van de Delphi-methode is het bereiken van consensus door middel van een herhaalde (anonieme) bevraging. Elke deelnemer vult een vragenlijst in en krijgt daarna feedback over het geheel van de verkregen antwoorden. Vervolgens vullen de deelnemers de vragenlijst opnieuw in, maar nu met uitleg bij de antwoorden die afweken van de standpunten van de andere deelnemers. Dit proces wordt zo vaak herhaald als nuttig lijkt. De ervaring leert dat op deze manier de consensus elke ronde toeneemt.