Energie is duurzaam wanneer het gaat om energie uit hernieuwbare bronnen, zoals zon, wind, biomassa, aardwarmte en waterkracht.