Alle warmte die uit een hernieuwbare bron komt, een bron die niet opraakt, is duurzame warmte. Denk bijvoorbeeld aan geothermieaquathermie of warmte van de zon. Ook warmte die we kunnen recyclen, zoals restwarmte, is vaak duurzaam.