De Ecotax is de gangbare naam voor de Regulerende energiebelasting (REB). Dit is  een in 1996 ingevoerde heffing op het gebruik van elektriciteit en aardgas. De energiebelasting wordt geïnd door de energieleverancier, die deze belasting afdraagt aan de belastingdienst. De energiebelasting wordt in schijven berekend. Over het eerste stuk verbruik wordt de meeste belasting geheven, gemiddeld betalen kleinverbruikers (zoals huishoudens) dus meer dan grootverbruikers (vaak bedrijven).