Emissiehandel is de handel in CO2-emissierechten. In de Europese Unie hebben alle grote installaties die CO2 uitstoten (industrieën en elektriciteitscentrales) door de overheid een plafond opgelegd gekregen voor hun CO2-uitstoot. Een bedrijf heeft daarmee een bepaalde hoeveelheid emissierechten. Bedrijven die minder uitstoten mogen de resterende emissierechten verkopen aan andere bedrijven. Bedrijven die te weinig emissierechten hebben kunnen deze bijkopen.